DMR6ANT

Antena Dual Band (VHF y UHF) para DMR6000